Để chuẩn bị cho năm học mới 2022- 2023, Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein thông báo tuyển dụng giáo viên, nhân viên đợt 1, cụ thể như sau: