Chương trình kết hợp hài hòa giữa chương trình giáo dục quốc gia với chương trình tiếng Anh tăng cường theo chuẩn Cambridge. Nhà trường cam kết chuẩn đầu ra tiếng Anh theo Chương trình Cambridge đối với từng lớp học và cuối mỗi cấp học.

Nhà trường sử dụng quan điểm tiếp cận và phương pháp giáo dục tiên tiến trên thế giới hiện nay đối với các môn học khác nhau, bảo đảm tăng cường tính tích cực, sáng tạo và phát triển nhân cách học sinh một cách toàn diện.

Mỗi lớp học không quá 24 học sinh, đảm bảo không gian và chất lượng học tập cho mỗi học sinh.

Hoạt động ngoại khóa phong phú, đa dạng và được tổ chức thường xuyên.

Chương trình Kỹ năng sống giúp học sinh hình thành và phát triển những kỹ năng tâm lý- xã hội mang tính quyết định đối với hành vi ứng xử của học sinh.

Mức học phí hợp lý, môi trường học bán trú đảm bảo học sinh không phải học thêm bất cứ môn học chính khóa nào.

Nhà trường có tập thể sư phạm vững mạnh về chuyên môn: Giáo viên văn hóa được đào tạo đáp ứng định hướng giáo dục của trường; 100% giáo viên tiếng Anh có chứng chỉ B2 quốc tế; giáo viên nước ngoài từ các nước phát triển như Anh, Mỹ, Australia,…