Địa chỉ: Khối phố Hòa Linh, phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh

Hotline: 0868.37.27.27

Facebook: Facebook.com/AlbertEinsteinSchool