Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Chất lượng cao Hà Tĩnh nằm trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh