Để chuẩn bị cho năm học 2024-2025, Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein thông báo tuyển dụng một số vị trí giáo viên với số lượng, tiêu chuẩn và kế hoạch như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN GIỚI THIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG: Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein là cơ sở giáo dục tư thục nhiều cấp học đóng trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh. Trường…