NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH 2023 – CHỦ ĐỀ “BẦU TRỜI TRONG QUẢ TRỨNG” BẬC TIỂU HỌC. ——————————-//——————————— “Sách là chiếc chìa khóa vạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người; là người thầy vĩ đại…