Để chuẩn bị cho năm học 2024-2025, Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein thông báo tuyển dụng một số vị trí giáo viên với số lượng, tiêu chuẩn và kế hoạch như sau: