Nhằm tạo điều kiện cho học sinh được tập duyệt trước kỳ thi Cambridge chính thức (dự kiến vào ngày 15-16/04/2023). Nhà trường tổ chức cho học sinh thi thử các cấp độ Starters – Movers -Flyers – A2 Key for schools đầy đủ các kỹ năng theo dạng đề thi của Cambridge.???????????? Hôm nay, hơn 600 thí sinh được trải nghiệm các phần thi Nghe – Nói – Đọc viết một cách bài bản, nghiêm túc gần giống như thi thật. Qua đây, các con vừa được chuẩn bị tâm thế, vừa được đánh giá lại hệ thống các kỹ năng để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi chính thức sắp tới.???????????? Sau buổi thi, các giáo viên tiếp tục tổ chức chấm thi tập trung để sớm có kết quả đánh giá và phản hồi tới học sinh và phụ huynh.