Nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, biết ơn những anh hùng đã ngã xuống vì tự do – độc lập của dân tộc và để các em hiểu biết thêm về làng nghề truyền thống của quê nhà, Trường Albert Einstein đã tổ chức buổi trải nghiệm cho học sinh khối lớp Bốn tại khu di tích lịch sử Lý Tự Trọng và làng nghề đan lát Nam Giang- Thạch Long.

Học sinh chụp ảnh kỷ niệm tại khu di tích Lý Tự Trọng
Học sinh tham gia thực hành đan lát tại làng nghề Nam Giang- Thạch Long

Tại đây, các bạn đã được tham gia, trải nghiệm và tiếp thu nhiều điều bổ ích:

Hiểu được thân thế, sự nghiệp, quá trình hoạt động cách mạng của anh hùng Lý Tự Trọng từ đó bồi dưỡng tinh thần yêu nước cho các bạn học sinh.

Hiểu được lịch sử hình thành và phát triển của nghề đan lát.

Lắng nghe và trực tiếp tham gia đan lát và tạo ra những sản phẩm của mình.