Học đi đôi với hành, các tiết thực hành trong những môn học là điều không thể thiếu để giúp các em học sinh có thể hiểu bài hơn và được trải nghiệm những điều lý thú, bổ ích.

Trong tuần qua, các bạn học sinh khối lớp 7 đã có tiết thực hành mổ cá trong môn Sinh học để tìm hiểu về cấu tạo của loài sinh vật này.

Thông qua tiết học này, các bạn học sinh đã:
Xác định được vị trí và nêu rõ vai trò một số cơ quan của cá
Rèn kĩ năng mổ trên động vật có xương sống
Rèn kĩ năng trình bày mẫu mổ.