Chiều qua, trong không khí trang nghiêm và nồng ấm, Trường Albert Einstein đã tổ chức Lễ trao thưởng học sinh có thành tích tốt trong tháng 11 và các giải thưởng khác mà các bạn học sinh đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Đây là hoạt động nhằm khuyến khích, khen thưởng kịp thời các bạn học sinh có thành tích cao để các con tiếp tục phát huy tốt hơn nữa trong quá trình học tập và rèn luyện cũng như là tấm gương sáng để những học sinh khác noi theo.

Có thể nói, trong những năm gần đây, các thành tích xuất sắc của SAE-ers ngày càng vượt trội trong nhiều thể loại, lĩnh vực và chính các bạn là những những hạt nhân tiêu biểu để lan toả những giá trị yêu thương và sáng tạo đến những người xung quanh

Một lần nữa xin chúc mừng các con!