Thứ năm, 9/4/2020, 07:00 (GMT+7)

“Cooperation should be promoted by the governments _______”, bạn sẽ điền “yourself”, “themself” hay “them” vào chỗ trống trong câu trên?

Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

Theo Test English