Theo dự thảo Thông tư quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 9/4, việc đánh giá học sinh sẽ kế thừa quan điểm “vì sự tiến bộ của học sinh” như trước, tức vẫn coi trọng động viên sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh; giúp các em phát huy năng lực nhiều nhất; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan.

“Không so sánh các học sinh, không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ”, dự thảo Thông tư nêu.

Nhà trường sẽ kết hợp giữa đánh giá thường xuyên, định kỳ và tổng hợp. Trong đó, đánh giá thường xuyên được thể hiện bằng lời hoặc viết nhận xét. Đánh giá định kỳ bằng điểm số kết hợp với nhận xét. Cùng với giáo viên, học sinh và phụ huynh được tham gia vào đánh giá học sinh tiểu học.

Bên cạnh kế thừa cái cũ, việc đánh giá, xếp loại học sinh có một số điểm mới nhằm thống nhất với quy định trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018, như: điều chỉnh hệ thống tên môn học, hoạt động giáo dục và nội dung từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi.

Học sinh sẽ được đánh giá sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực thông qua những phẩm chất chủ yếu là yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm; và những năng lực cốt lõi gồm năng lực chung (tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo) và năng lực đặc thù (ngôn ngữ, tính toán, khoa học, công nghệ, tin học, thẩm mỹ, thể chất).

Thay vì chia làm 4 mức đánh giá đối với các câu hỏi, bài tập trong bài kiểm tra định kỳ, dự thảo thông tư mới chỉ sử dụng ba mức là “Hoàn thành tốt”, “Hoàn thành” và “Chưa hoàn thành”. Điều này nhằm đảm bảo thống nhất với cấp học trên, phù hợp với cách tiếp cận của các nước tiên tiến, tạo thuận lợi cho giáo viên trong quá trình biên soạn câu hỏi, bài tập để xây dựng đề kiểm tra định kỳ.

Trong quy định về khen thưởng học sinh, dự thảo đề cập đến hình thức “thư khen”. Cán bộ quản lý và giáo viên có thể gửi thư khen cho học sinh có thành tích, cố gắng trong quá trình học tập, rèn luyện phẩm chất, năng lực hoặc có những việc làm tốt.

Ngoài ra, dự thảo bổ sung quy định về nội dung và phương pháp đánh giá giúp giáo viên định hướng phương pháp, cách thức tiến hành phù hợp với lứa tuổi tiểu học. Quy định về tổng hợp đánh giá và xếp loại chất lượng giáo dục, về hồ sơ cũng là những điểm mới trong dự thảo nhằm tường minh quá trình đánh giá, đảm bảo tính logic, tạo thành quy trình hoàn chỉnh.

“Các quy định trong dự thảo không làm tăng khối lượng công việc của giáo viên và học sinh. Nội dung quy định tường minh về phương pháp, kỹ thuật, quy trình đánh giá sẽ giúp giáo viên tiếp cận, triển khai hệ thống bài bản, khoa học và giảm được thời lượng dành cho việc đánh giá để tập trung vào quá trình giảng dạy”, Vụ trưởng Giáo dục tiểu học Thái Văn Tài nói.

Dự thảo lấy ý kiến hai tháng, từ ngày 9/4.

>>Toàn văn dự thảo

Dương Tâm