Tin tức

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA CÁC CÂU LẠC BỘ THỨ BẢY

13 Tháng Chín, 2019 0

Danh sách học sinh đủ điều kiện tham gia các câu lạc bộ: http://sae.edu.vn/wp-content/uploads/2019/09/ds-các-clb-1.pdf Thông tin thời gian ,địa điểm sinh hoạt các câu lạc bộ: http://sae.edu.vn/wp-content/uploads/2019/09/THÔNG-TIN-CÂU-LẠC-BỘ-THỨ-BẢY.pdf